El Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya (CETOP), que agrupa a més d’un miler d’enginyers, és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per al compliment dels seus fins i l’exercici de les seves funcions. www.enginyerscivils.cat
Privacitat i protecció de dades Avís legal