El Col·legi de l’Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques i de l’Enginyeria Civil de Catalunya (ECCAT), que agrupa a més d’un miler d’enginyers, és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per al compliment dels seus fins i l’exercici de les seves funcions. www.enginyerscivils.cat
Privacitat i protecció de dades Avís legal